Historie

Det heile byinnt ein sein lørdagskveill (eller ska vi sei tili søndagsmårrån) på tilivår’n 2001.

Ein jæng toillinga satt å drakk karsk oppi Vollan i Stod. Der vart det diskutert korr forgubba AmCar-miljøe i område ha vorti. Me det oppsto klubben.

Navne Custom Cowboys vart fort gokjeinnt av klubbmedlæmman sia det passa så godt t jængen me tanke på ombygde bila å deinn generelle stil’n t kameratjængen. Om stiln kom før eller ætter klubben e d uendelige diskusjona om.

Næste på agendan va som sæ hør å bør å få årna et styre. Aill store organisasjona me respækt ferr sæsjøl må jo ha et styre. Ein vakker seinsommerdag jekk tur’n t Fossem ferr å stift styret.

Fleir å fleir medlæmma vart me i jængen å ættikvart som klubben vaks byinnt vi me månedlige møta på det berømte å my ætterlængta utestede Jækta.

Fellesskape i klubben førd t fleir aktiviteta som tura t vinstra å nattcup i steinkjerhalln. Itj at nånn i klubben hadd spesielt my interesse ferr nå slags form ferr idrætt, men det vart arti læl me tanke på at ainner lagan varma opp me gymming i halln mens vi tok oppvarminga på Jækta å feiringa ættipå på byafossn.

Når det kom t fæsta å ainna karskdrekking strakk itj privathusan vårres t utn at aill mått ha me sæ egen stol å kopp. Dæffer vart det steilt istainn fæst ferr klubbmedlæmman på skøttarhuse oppi Stod. Der bars det ivein me både salg av hælkoppa tyinnkaffe å lodd ferr å dækk opp utgiftan på huse. Gruinna ein jævli go (støvsuger)sællar å snusksalg av lodd, vart d eitt sinnssykt overskudd t klubben. Å ætti ein kort diskusjon om ka pængan sku brukes t, kom vi fram t at d mått arrangeres et biltræff. Det sku jo bære mangel, sia bila va klubbens store lidenskap.

Ætti første træffe i 2004 sto klubben utn møtelokala etter bortgangen av Jækta i 2003. Men vi vart fort tatt in i varmen av deinn lokale MC-klubben Mamas boys MC. Der fekk vi ætter et tett samarbeid også fleir nye vænna .

Etter prøving å feiling angående vårmønstring å meir eller minnjer vællykka forsøk fainn vi ut at det ænkleste va d bæste. Vårmønstringa va et faktum! Å me åran ein økende suksess.

Legg igjen en kommentar